WORKS実績紹介

某派遣会社様 社員総会

全国5会場で実施された社員総会の実施制作・運営を担当。 事前運営制作~会場調整及び当日における運営全体管理を担当。